BooksSitemapArtAsianY
Yakushiji Kondō Yakushi sanzon to Shōkannon by Makoto Hasegawa, 入江泰 - 1993 - 65 pages
Yamato Bunkakan meihin zuroku by 大和文華館 - 1964
Yamato koji by 井上政次 - 1952 - 166 pages
Yan chi ying you mo hua fei by Haoxing Chen, Museu de Arte de Macau, Linshi Aomen shizhengju, Nanjing bowuyuan - 2000 - 233 pages
Yan Ping by Ping Yan - 1996 - 64 pages
Yan Zhenying by 閻振瀛 - 2004 - 64 pages
Yangliuqing nian hua by 天津艺术博物馆 - 1984 - 96 pages
Yasuo Kuniyoshi by Richard A. Davis - 1991 - 278 pages
Ye Liang-yu's collection of paintings - 1999 - 55 pages
Yi shu san jia yan by Yanzhang Fu, 朱應鵬, 張若谷 - 1927 - 407 pages
Yogya Silver by Pienke W. H. Kal - 2005 - 159 pages
Yoong Bae by Yoong Bae, Kumja Paik Kim, Margaret Juhae Lee, Asian Art Museum of San Francisco - 1996 - 23 pages
Yosa Buson by 与謝蕪村, 辻惟雄, Miho Museum - 2008 - 397 pages
Yoshida Hiroshi: print-maker by Ben Bruce Blakeney - 1950 - 36 pages
Your age ancient as the mountains, your happiness wide as the sea by Qizhan Zhu - 1995
Youzhuzhai cang gu yu pu by 上野理一, Kōsaku Hamada - 1971 - 122 pages
Yu Peng by Peng Yu - 1991 - 32 pages
Yu qi by Nanjing bowuyuan, Huping Xu, 陈江 - 1998 - 52 pages
Yu Shaosong shu hua ji by 余紹宋 - 1999 - 131 pages
Yuan Shun by Feng Boyi - 2007 - 119 pages
Yue hua cui zhen by 高美慶, Lizhong Ye, Chinese University of Hong Kong. Art Gallery - 1986 - 86 pages
Yuki Ogura by Yuki Ogura - 1988 - 184 pages
Yunnan school by Joan Lebold Cohen - 1988 - 145 pages
Yüan Kʻo Chiu-ssu mo chu hua tsʻe chi chʻi chu pʻu by Chiu-ssu Kʻo, I. Yü - 1976 - 42 pages